หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์โครงการ M-150 Innovative Competition ชิงทุนการศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 976
ศุกร์์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่ออาชีพ เพื่อมอบให้ชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง ชิงทุนการศึกษา สามารถส่งโครงการได้ 2 ช่องทาง คือ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.m-150.com และส่งเป็นซีดีรอม พร้อมเอกสารโครงการประกวด สำเนา 3 ฉบับ (ไม่รับต้นฉบับ) ถึง ตู้ ปณ. 1013 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2558 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้