หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
โดย : admin
อ่าน : 831
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ ซี่งบัดนี้ วช.ได้ทำการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ จากระบบ NRPM : National Research Project Management System ไปเป็น ระบบ NRMS : National Reserch Management System ครบทุกระบบงานแล้ว และพร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน วช.ได้กำหนดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจากระบบ NRPM เข้าสู่ระบบ NRMS ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 และจะยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ NRPM ในทุกกลุ่มผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบ NRMS เพียงระบบเดียว โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้ัอมูลในระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป สามารถเข้าไปได้ที่ www.nrms.go.th และคลิก นักวิจัยเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS