ชื่อ - นามสกุล :นายแสวง ทาวดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :