ชื่อ - นามสกุล :นายนัฐพงษ์ คำภระ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ประจำงานวิจัยฯ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ประจำงานวิจัยฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :